วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ฝ่ายปกครอง เขตลาดพร้าว รับการตรวจศูนย์ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2559